Maatschappelijk betrokken

Onze gezondheid en ons welbehagen is een groot goed.
Saen Recruiters heeft het in haar beleid vastgelegd om jaarlijks een donatie te schenken aan een stichting die zich inzet voor een goed doel.

Donatie
In 2017: Africa Classic 2017
Van 7  tot en met 15 oktober 2017 wordt een bijzondere fietstocht gereden, namelijk de Africa Classic.
Een groep getrainde fietsers uit Nederland gaan dan in zes dagen tijd 400 kilometer fietsen aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania.
Dat is een fietstocht voor het goede doel, namelijk voor Amref Flying Doctors. Deze organisatie zet zich in voor een duurzaam gezonder Afrika.
Amref Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie.
Middels voorlichting, opleiding en onderzoek werkt Amref samen met de lokale bevolking aan goed functionerende gezondheidssystemen en een gezonde toekomst.
Zij richt zich op zaken als opleiding van zorgpersoneel en bestrijding van ziektes als malaria en aids.
Saen Recruiters heeft in 2017 een donatie gedaan ter sponsoring aan deze bijzondere fietstocht.

In 2016: Tim Foundation
Tim Foundation steunt onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen. Tevens geeft de Tim Foundation voorlichting over stofwisselingsziekten op bijvoorbeeld scholen en verenigingen met als doel deze zeer ernstige ziekten onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.
Op 18 april 2016 hebben wij tijdens een voor de Tim Foundation georganiseerde golfdag in Biddinghuizen een donatie geschonken. De eindopbrengst van deze dag met veiling bedroeg € 81.560,-.

In 2015: Stichting Voedselbank Zaanstreek
In de Zaanstreek kennen wij sinds september 2005 de Stichting Voedselbank Zaanstreek. Een particulier initiatief gericht op het verstrekken van voedselpakketten aan mensen, die om wat voor reden dan ook, extra hulp nodig hebben.
Saen Recruiters heeft in 2015 een bijdrage aan deze stichting overgemaakt.

In 2014: Stichting Kledingbank Zaanstad
Een stichting die als doel heeft het doorgeven van herbruikbare kleding aan mensen die zichzelf geen nieuwe kleding meer kunnen permitteren.
In 2014 hebben wij een donatie aan deze stichting overgemaakt.

In 2013: [Z]aan de Wandel
Een wandeltocht door de Zaanstreek om geld in te zamelen voor onderzoek, preventie en behandeling in de strijd tegen borstkanker. Een Zaans initiatief uit 2011.
Wij hebben in 2013 een bijdrage overgemaakt en als team tezamen met een aantal uitzendkrachten meegewandeld.