Onze diensten

Ons succes is gebaseerd op twee diensten:

1. uitzenden;
2. werving & selectie.

Wat is het verschil?

Uitzenden
Bij uitzenden werft Saen Recruiters één of meerdere vakkrachten die flexibel inzetbaar zijn.

Steeds meer opdrachtgevers schakelen ons in om een deel van hun bedrijf op personeelsgebied flexibel te maken of te houden. Bedrijven worden daardoor slagvaardiger, rendabeler en minder kwetsbaar.
De flexibele schil wordt steeds belangrijker.

U zoekt een flexibele uitzendkracht. Wij gaan die kandidaat voor u werven en selecteren. De selectie doen we bij ons op kantoor. Wij presenteren u de meest geschikte kandidaten waaruit u kunt kiezen. U kunt de uitzendkracht inzetten na rato van het aantal uren dat u de kandidaat nodig heeft. Zo kunt u uw personeelsbestand flexibel opbouwen.
U betaalt het vooraf besproken ‘inlenerstarief’.
Uw voordeel: u kunt de uitzendkracht flexibel inzetten.

Werving & Selectie
Bij werving & selectie neemt Saen Recruiters de personeelsselectie van u over.

Uw bedrijf groeit en u heeft behoefte aan een nieuwe medewerker. Saen Recruiters kan u de gehele werving & selectie uit handen nemen. Wij werven en selecteren voor u de meest geschikte kandidaten, waaruit u een keuze kunt maken.
Het verschil met uitzenden is, dat u ons een vooraf afgesproken wervings fee betaalt en de kandidaat direct bij u in dienst treedt.

Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’. U betaalt alleen als de geselecteerde kandidaat daadwerkelijk aan de slag gaat.

HR-diensten
De tendens is dat steeds meer midden- en kleinbedrijven geholpen willen worden bij de complexe vraagstukken op het gebied van personeel en wetgeving.

Tijdens onze bedrijfsbezoeken merken wij dat deze vraag groeit.
Saen Recruiters werkt samen met twee bedrijven die u kunnen ‘ontzorgen’ op het gebied van personele vraagstukken. Denk hierbij aan het opbouwen van personeelsdossiers, ontslag van een medewerker, het invoeren van beoordelingsgesprekken of specifieke kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Wij kunnen u met één van deze bedrijven in contact brengen.