Missie en visie

Missie

Saen Recruiters is hét recruitmentbureau dat zich richt op het midden- en kleinbedrijf in de Zaanstreek en Amsterdam. Wij zijn actief in uitzenden en werving & selectie.
Sterk in de branches: administratie | commercieel | financieel | logistiek.
Wij bemiddelen dagelijks kandidaten naar een tijdelijk of vast dienstverband.

Enerzijds is onze missie het midden- en kleinbedrijf te helpen bij het werven van de juiste vakkrachten. Voor ons betekent dat bedrijven ‘ontzorgen’ door op een persoonlijke en deskundige wijze de werving en selectie van nieuwe medewerkers over te nemen.  Anderzijds om werkzoekenden te selecteren voor een nieuwe functie bij een bedrijf dat optimaal bij hen past.

Focus op de lokale arbeidsmarkt
Wij investeren continu in relatienetwerken en in de lokale arbeidsmarkt. Door juist déze focus op de lokale arbeidsmarkt en onze sterke persoonlijke benadering is Saen Recruiters uitgegroeid tot een belangrijke speler in de arbeidsbemiddeling in de Zaanstreek en Amsterdam.

Goed en gemotiveerd personeel is van een onschatbare waarde voor een bedrijf.
Saen Recruiters bemiddelt álle leeftijdscategorieën. Van schoolverlater tot 65+.
De jeugd heeft de toekomst; ouderen hebben veel kennis en werk- en levenservaring.

Eigen ondernemerschap is dé onderscheidende factor van ons succes.
Mede door dit ondernemerschap, gekoppeld aan onze persoonlijke benadering, expertise in recruiten, lokale slagkracht en snelheid van handelen onderscheiden wij ons van andere bureaus. Onze opdrachtgevers waarderen dat. Hierdoor groeien wij met onze opdrachtgevers mee. Nu en in de toekomst.

Lokaal sterk in werk
Onze slogan ‘Lokaal sterk in werk’ is waar wij voor staan. Waar wij goed in zijn!

Lokaal   : focus op de Zaanstreek en Amsterdam.
Sterk   : in uitzenden en werving & selectie.
Werk   : het selecteren van de juiste kandidaten en het invullen van vacatures bij het         midden- en kleinbedrijf.

Saen Recruiters wil zowel door haar opdrachtgevers als door werkzoekenden gezien en erkend worden als een persoonlijk en deskundig recruitmentbureau.

Visie

Saen Recruiters werkt in een dynamische en veranderende arbeidsmarkt. Een markt die vraagt om snelle aanpassingen en kwalitatief goed personeel. Personeel dat zich onderscheidt. Dat gemotiveerd is, loyaal, betrouwbaar, in zichzelf wil investeren en met de tijd meegaat.
Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie, vaardigheden, normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheid zijn belangrijke succesfactoren van het welslagen van een onderneming.

Als recruitmentbureau ‘met de persoonlijke touch’ groeien wij met onze opdrachtgevers en kandidaten mee. Wij hebben niet de ambitie om de grootste te worden; wel de beste! Dat doen we door opleidingen te volgen en te investeren in de technologie die wij voor ons werk nodig hebben. Vanuit die basis werken wij aan continuïteit in dienstverlening, een groeiend financieel resultaat en duurzame relaties met onze opdrachtgevers en kandidaten.
Ondanks alle technologische ontwikkelingen blijft ons werk grotendeels mensenwerk. Gebaseerd op kennis en kunde, motivatie, vertrouwen en enthousiasme.

Preferred supplier
Saen Recruiters heeft de ambitie om door haar opdrachtgevers en werkzoekenden gezien en erkend te worden als een persoonlijke en onderscheidende partner in de arbeidsbemiddeling. Onze groei is te danken aan onze opdrachtgevers, waarmee wij al jarenlang hecht samenwerken. Bij een groeiend aantal opdrachtgevers treden wij op als ‘preferred supplier’. Groei is het resultaat van het eigen ondernemerschap en onze persoonlijke aanpak.

Saen Recruiters is een lokaal en maatschappelijk betrokken recruitmentbureau.
Wij inspireren elkaar dagelijks om onze doelstellingen te realiseren.
Het is onze drive en ambitie om het meest bewonderde recruitmentbureau te worden en te blijven.